Лiцензiї i дозволи

    Всi роботи виконуються згiдно лiцензiї, наданої Держбудом України, i дозволiв, наданих Держпромгiрнагляд України.

            Лiцензiя

            Лiцензiя стор.2

додаток до лiцензii,    стoр. 1

Дозвiл
Дозвiл

додаток до лiцензii,    стoр. 2

Рiчний звiт-розмiщений 24.05.2012р
Рiчний звiт-розмiщений 14.05.2014р
Рiчний звiт-розмiщений 23.05.2015р
Рiчний звiт-розмiщений 23.04.2016р
Рiчний звiт-розмiщений 25.04.2017р
Рiчний звiт-розмiщений 26.04.2017р
Рiчний звiт-розмiщений 02.04.2018р
Особлива iнформацiя-розмiщена 30.04.2013р
Особлива iнформацiя-розмiщена 24.03.2015р
Особлива iнформацiя-розмiщена 22.04.2016р
Особлива iнформацiя-розмiщена 02.04.2018р
Особлива iнформацiя-розмiщена 02.04.2018р
Iнформацiя про кiлькiсть акцiй - розмiщена 29.03.2018р
Протокол загальних зборiв 2018
Повiдомлення про проведення зборiв. Розмiщено 02.03.2018
Aудiторський висновок 2018
Повідомлення про річні загальні збори. Розміщенно 20.03.2020
Повідомлення про річні загальні збори(підпис). Розміщено 20.03.2020
Інформація про акції_розміщено 21.03.2019
Інформація про акції(підпис)_розміщено 21.03.2019
Інформація_До уваги акціонерів_розміщено 21.03.2019
Інформація_До уваги акціонерів(підпис)_розміщено 21.03.2019
Повідомлення про річні загальні збори_розміщено 21.03.2019
Повідомлення про річні загальні збори(підпис)_розміщено 21.03.2019
Особлива iнформацiя_значний пакет акцiй_розмiщено 22.03.2019
Особлива iнформацiя(пiдпис)_значний пакет акцiй -розмiщено 22.03.2019
Інформація про акції розміщено 19.04.2019
Інформація про акції пiдпис_розміщено 19.04.2019
Особлива інформація попередня згода, рощміщено 22.04.2019
Особлива інформація (підпис) попередня згода, рощміщено 22.04.2019
Особлива інформація Ревізор, розміщено 22.04.2019
Особлива інформація (підпис) Ревізор, розміщено 22.04.2019
Річна інформація емітента за 2018р розміщено 22.04.2019
Річна інформація емітента за 2018р.(підпис) розміщено 22.04.2019