Проекти

ВАТ «Концерн «Стирол», м. Горлівка, Україна (2005-2006 рр.)

КОТЕЛ-УТИЛІЗАТОР КУП-100-4,1-442 З ПІДТОПЛЕННЯМ

     Виконано розробку нової оригінальної конструкції і постачання основних елементів котла–утилізатора типа КУП-100-4,1-445 для встановлення за газотурбінним агрегатом типа ГТЕ-25С з двигуном типа ДГ-80, виробництва ДП НВКГ «Зоря-машпроект», м. Миколаїв.

     Котел-утилізатор виготовлено з транспортабельних блоків високої заводської готовності, що дозволило провести монтаж в короткий термін.

     Робота котла можлива в трьох режимах:

 • комбінованому, що є основним, при якому процеси генерації і перегрівання пари відбуваються за рахунок використання тепла газів газотурбінного двигуна і додатково спалюваного палива, що відходять, в пальникових пристроях котла;
 • автономному (при непрацюючому двигуні), коли котел працює тільки за рахунок спалювання палива в пальникових пристроях. У цьому режимі котел-утилізатор працює як звичайний парогенеруючий котел;
 • режим утилізації (розпалювальний), коли використовуються тільки тепло газів ГТД, що відходять. Цей режим також можливий, як вимушений, з будь-яких причин, або за відсутності споживачів пари.

     Конструктивно котел виконано з двох напівтопок, в яких встановлені блоки мікрофакельних пальників, двох блоків економайзерів, випарників і пароперегрівачів.

     Зважаючи на відсутність в Україні крупного котлобудівельного заводу, конструювання вказаних елементів велося з урахуванням можливостей виробництва.

     Барабан котла, внутрішнім діаметром 1500 мм, товщиною стінки 36 мм і довжиною циліндрової частини 8000 мм, виготовлено українським підприємством.

     Пальниковий пристрій оригінальної конструкції (по два регістри мікрофакельних пальників) також виготовлений в Україні.

     В процесі пуско-налагоджувальних робіт і дослідно-промислової експлуатації до конструкції котла-утилізатора вносилися зміни, направлені на підвищення надійності, економічності і рівня його експлуатації.

     Так, для підвищення економічності, було додатково встановлено окремо розташований водяний економайзер.

     В результаті виконаного комплексу експериментально-налагоджувальних робіт конструкція котла-утилізатора (фактично головного зразка) відпрацьована і може бути рекомендована для серійного виробництва. Вказаний котел може успішно використовуватися для встановлення за газотурбінними двигунами іноземного виробництва.

 

Котел-утилізатор КУП-100-4,1-445

(короткий опис конструкції)

 

     Котел-утилізатор КУП-100-4,1-445 – однобарабанний, вертікально-водотрубний з природною циркуляцією. Може працювати під наддувом від газової турбіни або вентилятора. Котел має пролітну компоновку випарних поверхонь нагріву.

     У двох паралельних горизонтальних газоходах, розділених байпасним газоходом, послідовно по ходу газів розташовані блоки напівтопок і пароперегрівачів. Котельний пучок і блок водяного економайзера розташовуються в об'єднаному газоході. Трубна система утворюється з наступних блоків:

 • котельний пучок (правий і лівий);
 • блок пароперегревачів (правий і лівий);
 • блок бічних екранів (правий і лівий).

     Схема випаровування – двоступенева: у перший ступінь випаровування включені котельний пучок, фронтовий і бічні екрани напівтопок, в другу – задні екрани напівтопок, бічні екрани блоків пароперегревачів, що охолоджують труби опор змійовиків пароперегревачів.

     Основні параметри і техніко-економічні показники роботи котла:

 • паропродуктивність – 100 т/г (у автономному режимі 50т/г);
 • тиск перегрітої пари 41 кгс/см2;
 • температура перегрітої пари 445 0С.
 • температура живильної води на вході в котел 104 0С
 • витрата природного газу

- у комбінованому режимі 5379 м3

- у автономному режимі 5284 м3

 • температура газів

- перед котлом 490 0С

- за котлом 140-147 0С

 • площа поверхні нагріву

- радіаційна 128,5 м2

- конвективна 9095 м2

- окремого водяного економайзера 660 м2

 • коефіцієнт корисної дії

- у комбінованому режимі 84,3%

- у автономному режимі 83%