Проекти

ЗАТ «Макіївській металургійний комбінат», м. Макіївка, Україна (2007 р.)

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТУРБОУСТАНОВКИ

     Виконано проект реконструкції турбоустановки АТ-25-2 ст.№1 ЦЕВС ЗАТ «Макіївський металургійний завод» наступних технологічних систем:

        головних паропроводів;

        трубопроводів добірної пари;

        основного конденсату;

        циркуляційну;

        подачі пари на ущільнення турбіни;

        масляну;

        регулювання турбіни;

        дренажну.

     Реконструкцією передбачається:

        заміна конденсатопроводів, циркуляційних трубопроводів, трубопроводів дренажів, ежекторів, заміна і установка конденсатних насосів, циркуляційних насосів, маслонасосів, ГПЗ, регулюючої і замочної арматури, елементів системи регулювання;

        антикорозійне покриття водяних камер конденсатора, маслоохолоджувачів, повітряохолоджувачів.

     Виконано доопрацювання раніше випущеної документації елементів проточної частини турбіни ЦВД і ЦНД відповідно до вимог діючої нормативної документації.

     Проектно-конструкторська документація розроблялася з урахуванням вимог ПТЕ електростанцій і мереж, Правил устрою і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, а також накопиченого досвіду реконструкції аналогічних установок в металургійній промисловості України. Виконувалися розрахунки трубопроводів на міцність з урахуванням всіх навантажуючих чинників (тиск, вага, температурні розширення і т.п.). Комплект робочої документації дозволяє:

        розмістити виготовлення елементів турбіни і трубопроводів на заводах-виробниках;

        виконати ремонтно-відновлюючі роботи монтажною організацією;

        виконати пуско-налагоджувальні роботи і режимно-налагоджувальні випробування налагоджувальному персоналу;

        забезпечувати нормальну експлуатацію енергоустановки оперативним персоналом.

     При розробці проектно-конструкторської документації збережена існуюча теплова схема енергоустановки, але закладені нові сучасні вузли, устаткування і елементи, що випускаються заводами-виробниками в даний час. Вдосконалено систему автоматичного регулювання, що забезпечує наступні функції:

        управління регулюючими органами під час пуску агрегату, зміна режиму роботи або його зупинення;

        забезпечення тривалої роботи агрегату в регулювальному діапазоні робочих частот обертання ротора агрегату;

        підтримка заданої частоти обертання з необхідним ступенем нерівномірності.

     Збережена також розвинена система регенеративного підігріву живильної води, що істотно впливає на техніко-економічні показники установки.

     Основні технічні характеристики турбіни типу АТ-25-2

п/п

Показники

Величина

1.

Номінальна потужність

25МВт

2.

Частота обертання ротора

3000 об/хв

3.

Параметри свіжого пару: тиск

температура

28кгс/см2

4000С