Проекти

ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», м. Кременчук, Україна (2006-2007 рр.)

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЛА ТС-35 №3 СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ

     Виконано комплекс робіт по реконструкції котла типу ТС-35 ст.№3 з підвищенням його паропродуктивності з 35 т/год до 50 т/год. При цьому замінені основні елементи котла:

•            барабан котла, включаючи сепараційні пристрої;

•            топкова камера котла, разом з пальниковими пристроями;

•            пароперегрівач котла, включаючи пароохолоджувач.

     При розробці нових вузлів котла застосовані сучасні рішення: топкова камера конструктивно виконана з щільним розташуванням екранних труб, що збільшило їх теплосприйняття і дозволило, при існуючих габаритах топки, підвищити ефективність променистого теплообміну.

     Застосовані сучасні пальники, що дозволяють забезпечувати роботу котла в трьох режимах:

•            при спалюванні природного газу;

•            при спалюванні мазуту;

•            при сумісному спалюванні газу і мазуту.

     Застосування сучасних рішень дозволило підвищити продуктивність котла на 15 т/год, а коефіцієнт корисної дії на 3%.

     Робочий проект розроблено відповідно до вимог нормативної документації і з урахуванням специфіки вагонобудівного підприємства. Фактично, з морально застарілого і фізично зношеного устаткування отримано оновлений котел, оснащений сучасною автоматикою.

     У зв'язку з тривалою попередньою експлуатацією котла (понад 40 років), в період реконструкції було виконано експертне обстеження елементів котла, що залишаються для подальшої експлуатації: каркаса, водяного економайзера, повітряподігрівача.

     На підставі комплексу виконаних робіт по діагностиці елементів котла, було отримано висновок експертизи, що дає право експлуатувати котел протягом 20 років, за умови виконання регламентних робіт. Таким чином, виконана реконструкція котла із заміною найбільш зношених елементів і контроль стану металу елементів, залишених для подальшої експлуатації, дозволили продовжити ресурс котла з одночасним підвищенням його техніко-економічних характеристик.

     При реконструкції котла були застосовані ряд нових оригінальних технічних рішень, що дозволили забезпечити збільшення продуктивності котла.

     Окрім елементів власне котла, було замінено практично все допоміжне устаткування, включаючи:

·         тягодмухаючі машини (вентилятор і димосос разом з електродвигунами);

·         трубопроводи котла (живильний, паропровід, допоміжні лінії);

·         електроустаткування (шафи, пульти управління, електроприводи виконавчих механізмів і кабелі);

·         контрольно-вимірювальні прилади і автоматика (прилади для вимірювання температури, тиску і розрідження, витрати, рівня; автоматичні регулятори; пристрої управління і регулювання, захисту і сигналізації). При цьому замінені новими всі щити (пульти) управління на котлі.

     На котлоагрегаті проведені пуско-налагоджувальні роботи, а також еколого-теплотехнічні і тепло-хімічні випробування, які підтвердили правильність ухвалених інженерно-технічних рішень.

     За результатами виконаного комплексу пуско-налагоджувальних і режимно-налагоджувальних робіт видані експлуатаційні документи:

·         режимна карта роботи реконструйованого котла;

·         карта водно-хімічного режиму котла.

     Таким чином, котел забезпечений необхідним набором керівних і інженерно-технічних документів, що дозволяють організувати нормальну експлуатацію у всьому діапазоні необхідних навантажень.

     Отриманий позитивний відгук замовника.