Утилiзацiя протипiхотних мiн ПФМ - 1

ДП "НВО "Павлоградський Хiмiчний Завод"

В рамках мiжнародних програм "Партнерство заради миру" Україна - НАТО з НАМСА по комплекснiй утилiзацiї протипiхотних мiн ПФМ - 1, непридатних для подальшого використання, "НПП Iнтеренерго" була розроблена _ упроваджена "пiд ключ" технологiя термiчного i хiмiчного знешкодження продуктiв утилiзацiї протипiхотних мiн ПФМ - 1 для Державного пiдприємства "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хiмiчний завод" (ДП "НВО "ПХЗ").

Вищевказана технологiя виконана на базi устаткування власної розробки, виготовлення i використання в проектi зарубiжних зразкiв устаткування, зокрема сухих фiльтрiв по нейтралiзацiї Caldo (Великобританiя).

Технологiя термiчного i хiмiчного знешкодження, що розроблена i упроваджена "НПП iнтеренерго", дозволяє забезпечити не лише чистоту викидiв при утилiзацiї боєприпасiв нижче за ГДК, але й отримувати до 1,25Гкал утилiзованого тепла у виглядi гарячої води для пiдвищення енергоефективностi використання енергоресурсiв на ДП "НВО "Павлоградський хiмiчний завод".