Тобольська ТЕЦ, м. Тобольск

 

Тобольська ТЕЦ (Тюменська область) є структурним підрозділом виробничої компанії ВАТ «Фортум», діяльність якої зосереджена на Уралі та Західнім Сибіру. Компанія виробляє та реалізує теплову та електричну енергію. Сумарна встановлена потужність філіалів та ДЗО компанії складає по електроенергії 3 454МВт, по тепловій енергії – 12 234,5 Гкал/г.

 

Теплова схема Тобольської ТЕЦ запроектована з перехресними зв’язками по трубопроводах високого та низького тиску. Для збільшення надійності, крім головної парової магістралі робочим тиском Рр=140кгс/см², робочою температурою tр=560°C, що проходить по всій станції, в межах кожних двух турбін передбачається ще один збір гострого пару, головні паропроводи промислових котлів також виконані в двухнитковому вигляді.

 

Компанія ПрАТ «НПП Інтернерго» успішно виконала розробку проектної документації загальностаціонних паропроводів гострої пари для їх будівництва з розробкою монтажно-збиральних креслень, специфікацій до монтажно-збиральних креслень, розрахунками паропроводів на міцність з урахуванням всіх супроводжуючих факторів (тиск, вага, температурне розширення та ін.), з урахуванням компенсації теплових подовжень, яка може здійснюватись за рахунок самокомпенсації чи шляхом установки компенсаторів, з урахуванням вертикального навантаження від маси трубопровода,  наповненого водою чи вкритого ізоляцією, та на зусилля, що виникають від теплового розширення трубопроводів.

 

В об’єм проектування ввійшли:

паропроводи в межах котлів ст.№№ 1÷5;

Загальностаціонні котла ст..№4;

Паропроводи на НХК;

Паропроводи Турбогенераторів ст.№№ 1÷3.