Реконструкція схем сепарації та циркуляції котлової води котла ТКЗ-120/34 (СТ №2) ПЕВС

ПАТ «МК «Азовсталь», м. Маріуполь, Україна (2011 р.)

                 

                  Виконано проект реконструкції сепараційних пристроїв котла ТКЗ-120/34 (ст..№2) ПЕВС ПАТ «МК Азовсталь» з метою досягнення заданих параметрів перегрітого пару та забезпечення безаварійної роботи котла з номінальною паропродуктивністю.

Внаслідок незадовільної роботи сепараційних пристроїв, котел працював зі зниженою паропродуктивністю, та мав перевищену безперервну продувку, що знижувало економічні показники роботи котла.     

Проект реконструкції передбачає наступні основні технічні рішення.   

Перша ступінь випарювання розміщена в барабані. Існуючі внутрішньо барабанні пристрої демонтуються в повному обсязі. В барабані компактно встановлені внутрішньо барабанні циклони, короб, пакети жалюзійно-дросельні, роздільні листи, пристрій фосфатування. Внутрішньобарабанні пристрої виконані зйомними та розміщені таким чином, що можливий вільний доступ до внутрішньої поверхні барабана. Пароводяна суміш від випарювальних поверхонь чистого відсіку поступає в барабан в роздаючий короб, що дозволяє рівномірно розподілить пароводяну суміш по внутрішньо барабанним циклонам. В циклонах, які являються центр обіжними сепараторами, відбувається відокремлення вологи від пари. В жалюзійних кришках циклонів, а також в жалюзійно-дросельних пакетах відбувається додаткове висушування пари. В першу ступінь випарення включені фронтовий та задній екрани, а також котельний пучок, в другу - бокові екрани.

Реконструкція передбачає частковий демонтаж та зміну трасировки внутрішньо котлових трубопроводів, а також часткову реконструкцію бокових екранів, нижнього барабану, сходин та площадок, обмурівки та ізоляції.

В результаті реконструкції досягнуті наступні показники:

 

з/п

Найменування

Одиниця виміру

Значення

1

Продуктивність парового котла ТКЗ-120

 

 

 

• номінальна після проведення реконструкції

т/год.

120

2

Номінальні параметри пару:

 

 

 

• надмірний тиск

МПа

3,4

 

• температура

ºС

420

3

Розрахункова витрата палива на котел

Природній газ

Коксовий газ

Доменний газ

нм3/год.

 

1727

4532

69930

4

Максимальна температура вихідних димових газів

ºС

161

5

Витрата поживної води на котел

т/год.

126,0

6

Межі регулювання паропродуктивності парового котла

%

50-100

7

Тривалість пуску парового котла від початку розжигу до набору номінального навантаження з холодного стану

год.

1,5

8

Коефіцієнт корисної дії парового котла

%

89,3