Проекти

Завод "Днiпрошина", м. Днiпропетровськ, Україна, 2013р
Розробка концепцiї та проекту по зниженню затрат на енергоресурси при виробництвi основної продукцiї

Вказана робота являється частиною комплексу заходiв щодо приведення до ладу енергетичного господарства заводу та пiдвищення ефективностi використання енергоресурсiв при виробництвi шин.

Виконання даного проекту складається з двох частин:

1. Проектно-конструкторськi роботи по загально-цеховим системам:

  • замiна деаератора ДСА-100/50 на ДСА-25/15 з замiною пiдживлюючих насосiв;
  • модернiзацiя системи зберiгання базового запасу води (перегрiтої та охолоджуючої);
  • модернiзацiя комунiкацiй подачi хiмочищеної води, конденсата та технологiчних викидiв;
  • модернiзацiя/реконструкцiя котельної;
  • встановлення локальних котельних.

2. Модернiзацiя систем каналiв технологiчного обладнання:

  • змiна схем пiдключення форматорiв-вулканiзаторiв каналу до комунiкацiй;<>/li
  • використання модульної установки приготування енергоресурсiв.

Проектом передбачена автоматизацiя всiх технологiчних процесiв.

Проектно-конструкторськi роботи закiнченi в I кварталi 2014р.

Реалiзацiя даного проекту до кiнця 2014 року дозволить зменшити вдвiчi витрати енергоресурсiв на виробництвi продукцiї.