Проекти

ВАТ "Мордовська електротепломережева компанiя", м. Рузаївка, Республiка Мордовiя, Росiя, 2012р
Розробка технiко-економiчного обiрунтування (ТЕО) будiвництва когенерацiйних установок на базi iснуючих котельних мiста

Для даного пiдприємства розроблена концепцiя будiвництва на базi iснуючих морально-застарiлих котельних сучасних енергоцентрiв з установкою когенерацiйних енергоблокiв, що дозволить суттєво збiльшити енергоефективнiсть теплових мереж, особливо в зимовий перiод.

Концепцiєю запропонована модернiзацiя 3-х основних котельних з середньою окупнiстю iнвестицiй 3-4 роки.

Реконструкцiя котельних запланована з створенням iнфраструктури, необхiдної для нормальної роботи КЕС.

В складi ТЕО виконанi всi технiко-економiчнi розрахунки, необхiднi для обiрунтування iнвестицiй.

Розробленi питання максимального використання iснуючого набору обладнання та теплових схем котельних, що дозволить Заказнику суттєво знизити вартiсть комплекса будiвництва.