Проекти

Розробка проектної документації на установки газоочищення для ТОВ «СГМК-Фероплави», м. Новокузнецьк, Росія (2012р.).

В 2011р. ПрАТ «НП Інтернерго» виконало розробку проектної документації на установки за трьома електропечами технологічних газо-очисток для об’єкта з виробництва ферросилікомарганцю марки МнС17 на замовлення ТОВ «СГМК-Ферросплави», м. Новокузнецьк, Росія.

Проектні роботи проводились сумісно з Генеральним проектувальником по даному об’єкту – ТОВ «Сибстрой-проект».

Проектування проводилось в одну стадію – одночасно випускалась проектна і робоча документація (в усіх частинах).

Реалізація проекта дозволить підприємству-замовнику виробляти 45 000т/год. ферросилікомарганцю марки МнС17.