Проекти

ВАТ "Озерецький молочний комбiнат", с. Озерецьке, Московська обл., Росiя, 2013р
Будiвництво "пiд ключ" газопоршневої когенерацiйної електростанцiї (ГП КЕС) потужнiстю 8МВт.

Групою "Iнтеренерго" розроблений комплексний проект спорудження ГП КЕС електричною потужнiстю 8МВт, призначеної для виробництва електричної енерг_ї, насиченої пари та п_д_гр_ву води в мережi для потреб комбiнату. Виконано постачання основного обладнання першої черги та здiйсненi монтажнi роботи.

ГП КЕС виконана з наступним складом основного обладнання:

  • газопоршневi агрегати MWM TCG20V20 контейнерного виконання - 4шт., одиничною електричною потужнiстю 2МВт;
  • паровi котли-утилiзатори Aprovis SGCD-XX-1000-1800/4000-1H - 2 шт.

Дана електростанцiя повн_стю iнтегрована в iснуюче енергогосподарство пiдприємства та дозволить забезпечити поточнi потреби пiдприємства, а також перспективу розвитку виробництва в електроенергiї, технологiчному парi та гарячому водопостачаннi.

Станцiя має максимальнi економiчнi показники в областi енергоефективностi та вiдповiдає всiм сучасним потребам будiвництва об'єктiв промислової енергетики.