Проекти

РФ, м. Викса, мiкрорайон Ювiлейний. Робочий проект по технiчному переоснащенню котельної для опалення та гарячого водопостачання житлових об'єктiв та соцкультпобуту, 2014р.

Групою "Iнтернерго" виконана розробка проекту по технiчному переоснащенню котельної для опалення та гарячого водопостачання житлових об'єктiв та соцкультпобуту з метою замiни морально та фiзично застарiвши iснуючих котлiв та покращення якостi постачання споживачiв гарячою водою та з метою економiї енергоресурсiв, зниження собiвартостi теплової енергiї, покращення якостi наданих послуг в частинi гарячого водопостачання.

Замiсть iснуючих котлiв КВ-ТС-1№7 та №8 загальною потужнiстю 2,32МВт передбачається встановити водогрiйний котел Logano S825L потужнiстю 5,2МВт з автоматизованими блочними горiлками для спалювання природного газу. Котельна використовується для потреб гарячого водопостачання споживачiв м. Викса.

Пiсля технiчного переоснащення теплова потужнiсть котельної складе 12,16МВТ, пiдключене навантаження по гарячому водопостачанню - 4,477МВт.