Проекти

Завод "Днiпрошина", м. Днiпропетровськ, Україна
Реконструкцiя системи паропостачання споживачiв шинного виробництва, 2012

Виконаний комплекс робiт "пiд ключ" по реконструкцiї з оптимiзацiєю системи паропостачання споживачiв заводу з виробництва шин.

Необхiднiсть робiт зумовлена наступними обставинами:

  • зменшенням кiлькостi споживачiв пари в головному виробничому корпусi;
  • наявнiстю значних теплових втрат, в зв'язку зi змiною виробничої ситуацiї;
  • низькою ефективнiстю використання енергоресурсiв.

Для усунення вказаних проблем в експлуатацiї системи паропостачання виробництва була виконана реконструкцiя по розробленому НПП iнтеренерго проекту, який передбачає:

  • поставку та монтаж двох РОУ 20 (1,6-230)/(0,9-190);
  • поставку та монтаж РУ5-1,6/0,9-230;
  • встановлення нової парової перемички;
  • переведення системи паропостачання головного виробничого комплексу на один паропровiд (замiсть двох).

В результатi проведеного комплексу робiт зниженi тепловi втрати на 1,8Гкал/г., що склало близько 8-10%, в основному за рахунок зниження витрат на транспортування пари тiльки по одному паропроводу.

Пусковi та налагоджувальнi роботи завершенi у лютому 2014р., по результатам виданий технiчний звiт.

Роботи з подальшої оптимiзацiї енергогосподарства продовжуються.